Residence


De Residentie richt zich op filmmakers die al een filmconcept hebben en het willen ontwikkelen in een stimulerende werkomgeving. Het belangrijkste doel van de Residentie is het samenstellen van een aanvraagdossier voor productieondersteuning of op zijn minst een uitgebreid genoeg dossier dat aan één of meerdere producenten kan worden voorgelegd. De duur van de Residentie is vastgesteld op twee maanden.

Als regisseurs, scenarioschrijvers, grafische ontwerpers en studio-managers willen we filmmakers in staat stellen zich te concentreren op alle aspecten van preproductie die ervoor kunnen zorgen dat een project ambitieuzer en geloofwaardiger wordt bij professionals in de industrie:

- Artistiek / Creatief:

  • Kwaliteit van grafische ontwikkeling
  • Technische aspecten
  • Scenario

- Productie:

  • Haalbaarheid van het project
  • Kennis van de werkelijkheden van de Belgisch-Europese productie
  • ...

Waarom organiseert Atelier de l'Enclume deze residenties?

Er bestaat in België geen specifieke subsidie voor het schrijven van animatie-korte films. Om in deze behoefte te voorzien en jonge filmmakers te ondersteunen en begeleiden bij hun eerste auteursfilmprojecten, is de Residentie opgezet.

De Residenties creëren een echte artistieke stimulans binnen de studio, wat voor de oprichters erg belangrijk is. Ze genereren levendige discussies en uitwisselingen van standpunten - zowel inhoudelijk als vormelijk - die stimulerend zijn in het werk en het persoonlijke onderzoek van elk individu. De Residenties stellen de studio ook in staat om zich te verbinden met artistieke projecten waarin ze geloven.

Door samen te werken met de faciliteiten en acteurs van de professionele studio die Atelier de l'Enclume ook vertegenwoordigt, blijft de resident verbonden met de realiteit van de professionele animatiewereld en de betrokkenen (gespecialiseerde technici, animators, producenten, enz.).

De leescommissie kiest het project dat ze willen ondersteunen op basis van de grafische en narratieve originaliteit, evenals het filmische potentieel ervan. Er wordt een mentor geselecteerd uit de regisseurs van de studio om de opvolging met de resident te vergemakkelijken. Samen definiëren ze de doelstellingen van de Residentie.

Deze doelstellingen zijn gebaseerd op de artistieke en technische ambities van de kandidaat, zoals gedefinieerd in hun aanvraagdossier (script, storyboards, animatics, grafisch onderzoek, technische tests, enz.).

Er wordt een planning voor de preproductie opgesteld. Afhankelijk van de behoeften van de resident kan Atelier de l'Enclume hen helpen tijdens de schrijffase (script, breakdown), de eerste technische tests en de ontwikkeling van het productiedossier, inclusief het schrijven ervan, het opzetten van het productieproces en het plannen van de productieschema's. Atelier de l'Enclume kan de resident ook adviseren bij het zoeken naar financiering.

Atelier de l'Enclume stelt de benodigde professionele apparatuur beschikbaar voor de preproductie van de resident (computerwerkstation, benodigdheden, opnamelocatie) volgens de behoeften die zijn vastgesteld tijdens de aanvraag of na herbeoordeling.

Naast technische en materiële ondersteuning komen de bewoners en het team van Atelier de l'Enclume om de twee weken samen om de voortgang van het project te bespreken.

De Residentie is onbetaald; het betreft artistieke en materiële ondersteuning. Het enige tegenverzoek is dat de bewoner de steun van de studio vermeldt in de credits van de film of het project dat direct of indirect voortvloeit uit hun werk in de Residentie.


Candidatures

La résidence a lieu pendant deux mois

 
LES CANDIDAT·ES ONT ACCÈS À LA RÉSIDENCE SI :


- Il·elle·s sont majeur·e·s

- Il·elle·s ont un projet d'animation en cours d'écriture

- Il·elle·s n'ont pas encore de producteur·ice

 
PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER :


- Lettre de motivation justifiant la demande de résidence et présentant les objectifs (avec un planning de travail prévisionnel)

- Présentation du projet (synopsis, intentions, premières recherches graphiques, etc.)

- CV et portfolio ou extraits de précédents projets

 
LE·LE RÉSIDENT·E S'ENGAGE :


 - À mentionner l'Enclume (et la SACD si le résident est soutenu par celle-ci) en notant que « ce projet a bénéficié d'une résidence à l'Enclume » (le cas échéant, « avec le soutien de la SACD ») et à faire figurer leur logo sur tous les documents et dossiers de présentation du projet, et le cas échéant au générique du film et sur tous ses supports de promotion .

 - Il·Elle autorise l'Enclume à utiliser certaines images dans un but de promotion du programme de résidence.

 
ÉCHÉANCES :


La date de dépôt des dossiers pour la prochaine commission de sélection est fixée au 31 mai 2023 pour la résidence de deux mois sur la période à définir (avec le résident) entre les mois de septembre et décembre 2023.

 

 

La résidence est organisée par l'Enclume Animation SPRL,

grâce au soutien financier de la SACD Belgique.